Gebiedsontwikkeling Ferry square, Breskens (Zeeland)

Functie:

 Evenemententerrein

 

Plaats:

Breskens (Zeeland)

 

Opdrachtgever:

Gebiedscoalitie Ferry Square

Voor het voormalige veerplein in Breskens hebben we een visie gemaakt om deze te herontwikkelen tot een evenemententerrein. Samen met de leden van de gebiedscollitie Ferry Square hebben we meegedacht in de herontwikkeling van het terrein. Met een doordacht plan van aanpak is geprobeerd te gemeente te overtuigen van de potentie van de plek. Behoud en herbestemming van bestaande bebouwing hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Ferry Square moet volgens deze visie een evenemententerrein worden, welke gericht is op lokale bewoners, toeristen en passanten van de ferry.


Veldman Architecten

Veldman Architecten B.V.

Nieuwe Kleverskerkseweg 15

4338 PP Middelburg (Zeeland)

info@veldmanarchitecten.nl

0118-233333

Copyright © Veldman Architecten B.V. Alle rechten voorbehouden.