Remember me
Energieneutraal bouwen

Energieneutraal bouwen heeft de toekomst. In de komende jaren gaat Nederland steeds energiezuiniger bouwen, tot (bijna) energieneutraal vanaf 2021. Dat ligt vast in Europees en Nederlands overheidsbeleid. Zeer energiezuinig en energieneutraal bouwen biedt nu al een marktvoordeel ten opzichte van standaard nieuwbouw. Ook bij renovaties leveren vergaande energiebesparingsmaatregelen belangrijke voordelen op. Woningen en gebouwen kunnen de concurrentie weer aan en de huisvestingskosten blijven betaalbaar voor de gebruiker.

Veldman Architecten loopt voor in het energieneutraal bouwen. Wij zijn niet alleen overtuigd van de voordelen van energieneutraal bouwen, maar kennen ook de ontwerp- en bouwmethoden die voor u aantrekkelijke bouwkosten en kwaliteit met zich meebrengen. Maar wat is nou eigenlijk een energieneutraal gebouw?

In het Nationaal Plan Bijna-Energie Neutrale Gebouwen (BENG) is bepaald dat een volledig energieneutraal gebouw een EPC = 0 heeft. De energieprestatiecoëfficiënt EPC wordt bepaald aan de hand van de norm NEN 7120: Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode (EPG), waarbij gebruik gemaakt kan worden van de voornorm NVN 7125 Energieprestatienorm Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG).

Nul-op-de-meter en energienotaloos gebouw

In de markt worden ook andere termen gehanteerd. Bekend zijn onder andere de termen ‘Nul-op-de-meter’ en ‘energienotaloos’. Hierbij wordt naar alle energiegebruiken gekeken die op de meters in het gebouw zichtbaar worden. Voor woningen zijn dit de gebouwgebonden en huishoudelijke gebruiken, voor utiliteitsgebouwen de gebouwgebonden gebruiken en gebruiken voor de bedrijfsprocessen (ICT, restauratieve voorzieningen, enz.). De EPC van ‘Nul-op-de-meter’ en ‘energienotaloze’ gebouwen zal daarom lager zijn dan 0.

Passief bouwen

Passief bouwen is een concept waarbij een zeer laag energiegebruik gerealiseerd wordt door het nemen van zeer goede isolatiemaatregelen, kierdichting, efficiënte ventilatie, gebruik van passieve zonne-energie etc. Ook een passief gebouwde woning of utiliteitsgebouw heeft een zeer laag energiegebruik, maar is niet per definitie energieneutraal. De EPC voor passief gebouwde woningen ligt ongeveer tussen 0,3 en 0,4. Een passiefhuis mag deze titel pas voeren als wordt voldaan aan de eisen van een passiefhuis en een certificaat heeft ontvangen.

 

Bronnen: rvo.nl, energiesprong.nl, energieneutraalbouwen.nl, agentschapnl.nl, milieucentraal.nl, passiefbouwen.nl

Energieneutraal bouwen bij Veldman Architecten

Hoewel Passief Bouwen in Nederland de laatste jaren een van de bekendste energiezuinige concepten is geworden, zijn er ook andere concepten op het gebied van zeer energiezuinig bouwen zoals bijvoorbeeld Active House, Warm bouwen, de concepten van NiaNesto en van het Netwerk Conceptueel Bouwen onder de noemer ‘Nul-op-de-meter’.

Autarkisch bouwen

Sommigen menen dat energieneutraal bouwen in ultieme vorm leidt tot autarkisch bouwen: gebouwen die zonder enige koppeling aan het net zelfvoorzienend zijn. Die optie loont echter op dit moment in Nederland (nog) niet. De milieubelasting van een technische installatie die loskoppeling van het openbare net garandeert, is nog te groot, zeker voor woningen. Ook voor energieneutraal bouwen is het vooralsnog het slimst om aan het net gekoppeld te blijven en de voordelen daarvan te benutten.

Energie efficiënt bouwen kan dus op vele manieren. Veel concepten bestaan al en er zullen zeker nog nieuwe concepten bijkomen. Wij vinden het belangrijk dat u zich niet blind staart op een specifieke bouwwijze, maar vooral kijkt waar uw behoeft ligt. Wij willen u graag helpen deze behoefte om te vormen tot een gebouw van de toekomst.

Heeft u zelf wensen om energieverantwoord te bouwen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij komen graag vrijblijvend met u in gesprek om uw wensen en mogelijkheden te bekijken.

Vooruitstevend architectenbureau

Veldman Architecten

Veldman Architecten is een innovatief architectenbureau uit Zeeland voor particulieren, bedrijven en overheid, dat gespecialiseerd is in het energieneutraal bouwen. Met onze verfijnde 3D werkwijze maken we met de nieuwste 3D technieken doordachte ontwerpen en kunnen we zeer efficiënt en doeltreffend werken. Heeft u bouwplannen? Wij komen graag vrijblijvend met u in gesprek.

Neem contact met ons op!

Veldman Architecten

Veldman Architecten

Nieuwe Kleverskerkseweg 15

4338 PP Middelburg (Zeeland)

info@veldmanarchitecten.nl

0118-233333