Remember me
Over Schaduwsimulator.nl

In samenwerking met Veldman Architecten is de dienst Schaduwsimulator.nl opgezet. Met onze bouwkundige achtergrond en ervaring op het gebied van schaduwstudies hebben wij meegedacht in het nieuwe concept van deze interactieve schaduwsimulator.

Wat is Schaduwsimulator.nl

Schaduwsimulator.nl maakt interactieve schaduwstudies in diverse formaten, van kleine nieuwbouwprojecten tot grote stedenbouwkundige projecten. Schaduwsimulator.nl maakt deze voor uiteenlopende doelgroepen zoals particulieren en architecten- of ingenieursbureaus. Maar ook overheidsinstanties zoals gemeenten maken dankbaar gebruik van deze interactieve schaduwsimulator.

In de meeste gevallen zal er een situatie zijn waarbij er in de toekomst iets gaat veranderen. Op basis van zo veel mogelijk beschikbare data worden nieuwe, en eventueel ook de bestaande situatie nagetekend in 3D en wordt deze in een innoverende software geplaatst welke online te bekijken is. Zo nodig kan er ook iemand komen inmeten met een digitale meter, of zelf een 3D scanner. Soms is zelf juridisch advies nodig, of wilt men graag het project door een architect of stedenbouwkundige laten uitwerken. Het leuke is dat Schaduwsimulator.nl dit allemaal kan aanbieden. Niet omdat deze vakmensen allemaal bij Schaduwsimulator.nl werken, maar omdat wij samen een groep hebben gevormd. Deze groep heet Bouwteam Proso, bestaat voornamelijk uit zelfstandig ondernemers, en is in het leven geroepen kennis met elkaar te delen en om elkaar te helpen om brede projecten aan te bieden.

Gezamenlijk hebben we dus nog veel meer kennis van zaken en durven we met overtuiging te stellen dat Schaduwsimulator dé expert is op het gebied van schaduw- of bezonningsstudies.

Innovatieve mogelijkheden

Wanneer er gebouwd wordt, komt het vaak voor de er meer schaduw in bijvoorbeeld je tuin komt. Om een toekomstige situatie inzichtelijk te maken bestaan er schaduw- of zonnestudies. Dit zijn een serie aan afbeeldingen van een bestaande en nieuwe situatie die je vervolgens moet vergelijken met elkaar. Schaduwsimulator.nl heeft een interactieve online tool ontwikkeld waar direct inzichtelijk wordt waar en hoeveel schaduw afkomstig is van de nieuwe situatie door deze een andere kleur te geven. Het mooie daarnaast is dat je niet gebonden zit aan een handje vol momenten in het jaar, maar dat elk moment in het jaar inzichtelijk wordt gemaakt. Schaduwsimulator.nl tekend een bestaande en toekomstige situatie uit in 3D, plaatst deze in de schaduwsimulator, waarna je online en volledig interactief er in 3D doorheen kan lopen.

 

 

 

 

Vooruitstevend architectenbureau

Veldman Architecten

Veldman Architecten is een innovatief architectenbureau uit Zeeland voor particulieren, bedrijven en overheid, dat gespecialiseerd is in het energieneutraal bouwen. Met onze verfijnde 3D werkwijze maken we met de nieuwste 3D technieken doordachte ontwerpen en kunnen we zeer efficiënt en doeltreffend werken. Heeft u bouwplannen? Wij komen graag vrijblijvend met u in gesprek.

Neem contact met ons op!

Veldman Architecten

Veldman Architecten

Nieuwe Kleverskerkseweg 15

4338 PP Middelburg (Zeeland)

info@veldmanarchitecten.nl

0118-233333