Remember me
Werkwijze

Waarom onze werkwijze?

Niet voor niets hebben wij een geheel eigen werkwijze ontwikkeld. Onze ervaring leert dat er maar één manier is om er achter te komen of het ontwerp van de architect helemaal is wat u heeft bedoeld en dat is door het daadwerkelijk te bouwen. We willen dit alleen al weten voordat er gebouwd wordt, dus bouwen we het ontwerp eerst virtueel. Niet alleen halen we de meeste fouten hiermee uit het ontwerp, we genereren hier gelijk alle tekeningen uit, zodat onze werkwijze per definitie aantrekkelijk geprijst is. Sterker nog, met onze werkwijze bespaard u doorgaans kosten doordat het proces veel vlotter gaat en er in de regel minder bouwfouten worden gemaakt. En door het drie dimensionaal inzichtelijke maken van het ontwerp, komt u bij de oplevering niet voor verassingen te staan.

 

 

U krijgt wat u denkt met onze 3D benadering

Minder bouwfouten door vooraf virtueel te bouwen

Geen verrassingen achteraf door onbegrijpelijke tekeningen

Wij begeleiden u van begin tot eind van het traject

Efficiënt ontwerpproces bij Veldman Architecten

Stap 1: Initiatief

Tijdens deze eerste van de vier fasen zullen een aantal belangrijke besprekingen plaatsvinden. In deze besprekingen gaan we het hebben over uw wensen en werken we naar een programma van eisen (PvE). Het PvE is een opsomming van al uw wensen, bestemmingsplan eisen en welstandseisen. Het PvE vormt een leidraad voor de architect. Daarnaast gaan wij onderzoeken wat alle wettelijke eisen en regels zijn voor uw bouwlocatie. De beperkingen en mogelijkheden verwerken we in het PvE.

Stap 2: Ontwerp

De architect gaat in deze fase aan de slag met het vertalen van het volledige PvE in een massastudie en vervolgens een schetsontwerp.

De massastudie is de eerste ruimtelijke vormgeving die de architect maakt. De globale vorm van het gebouw wordt getekend. Hierin komen de kubieke meters, de nokrichting, positie van het gebouw en de bebouwingshoogte aan de orde. Zo nodig worden er meerdere varianten ontworpen.

Na de massastudie gaat de architect werken aan het schetsontwerp. Hier worden de meeste wensen vertaald naar een bouwwerk en krijgen gevels een vorm. Plattegronden worden ontworpen en ingedeeld met meubels, om een idee van de werkelijke schaal te krijgen. De globale afmetingen, vorm en verdeling van het gebouw wordt hier wel vastgelegd. Zodra deze naar wens is, kunnen we het schetsontwerp verder uitwerken tot een voorlopig ontwerp.

Dit ontwerp is vergelijkbaar met het schetsontwerp, alleen gaat het dan meer over de details en materialisering. Het voorlopig ontwerp wordt dusdanig getekend, dat het klaar is om in te dienen als het ontwerpdeel van de bouwaanvraag bij de welstandscommissie. 

Schetsontwerp op basis van 3D model bij Veldman Architecten

Omdat wij willen dat u het juiste beeld krijgt van wat de architect tekent, krijgt u bij elke versie die met u besproken wordt, een interactief 3D model van uw project, waar u in deze fase al virtueel door uw vastgoedproject loopt of vliegt. Hierdoor krijgt u een beter beeld van de ontworpen ruimten en kunt u in deze fase al uw wensen of het ontwerp bijschaven.

Om de kleine details in het gebouw te verduidelijken, maken wij detailtekeningen. Het zijn principedetails die laat zien wat de bedoeling van de architect is. De details zijn dusdanig algemeen, dat ze op verschillende manier uitgevoerd kunnen worden. Zo wordt het principe gewaarborgd, en kunnen de details aangepast worden op de uiteindelijke bouwmethode.

Om er zeker van te zijn dat het ontwerpgedeelte van de bouwaanvraag goed wordt gekeurd, houden we vooroverleg met de gemeente en welstandscommissie. Voor dit vooroverleg betaald u meestal geen leges en u bespaard ook kostbare tijd ten opzichte van de bouwaanvraag zelf.

 

Stap 3: Voorbereiding

Vanaf deze fase begint onze verregaande samenwerking met Proso Groep. Tijdens deze fase wordt het ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Er worden bouwtechnische tekeningen gemaakt waar niet alleen de gevel en plattegronden opstaan, maar ook de constructie-tekeningen en soms ook riolering/funderings-tekeningen en details. De tekeningen worden klaargemaakt voor de bouwaanvraag. Tijdens het maken van het definitief ontwerp zal er iets minder overleg zijn als de voorgaande fasen.

Wij streven er naar om zo vroeg mogelijk in het voorbereidingsproces de verschillende uitvoerende partijen bij het proces te betrekken. Denk hierbij aan de aannemer en installateur.

Indien gewenst benaderen wij voor u 3-5 partijen voor het maken van een offerte. Wij stellen hiermee een offerte vergelijk op, en begeleiden u bij de uiteindelijke keus.

Het kan voorkomen dat er in deze fase extra onderzoeken of leges benodigd zijn, dit is geheel afhankelijk van het definitief ontwerp en de huidige status van de bestaande woning en de bijbehorende omgeving. Voor deze onderzoeken, leges en bijbehorende werkzaamheden moet u rekening houden met aanvullende kosten. U moet hierbij denken aan leges voor de omgevingsvergunning, aanvullend constructief onderzoek, grondonderzoeken en Archeologisch onderzoek. Minder voorkomend moor ook mogelijk zijn Flora Fauna onderzoek, Geohydrologisch onderzoek, Watertoetsen of Planschade onderzoek. Bij signalering van mogelijk aanvullend onderzoek zullen wij u hier zo spoedig mogelijk inlichten en in overleg met u een stappenplan inzetten en begeleiden. Hierdoor zal de omvang van het project wijzigen en waardoor de werkzaamheden mogelijk kunnen uitlopen.

Zodra de verschillende voorbereidende werkzaamheden gereed zijn, en het definitief ontwerp is door u met een definitief akkoord bestempeld dan kunnen wij voor u ook het tweede deel van de bouwaanvraag indienen.

Stap 4: Uitvoering

Als de bouwvergunning verleend is kan er gebouwd worden. Om er voor te zorgen dat alles verloopt zoals een en ander ontworpen is, is begeleiding en communicatie van groot belang.

Wij stellen in overleg met u een aantal controle momenten vast, waarbij we de vorderingen aan de hand van opgestelde planning controleren. Hierbij kijken we naar de geleverde kwaliteit van het werk en de gebruikte materialen. Na afloop van deze controles wordt er een verslag opgesteld welk wij met u en, indien nodig, met de uitvoerende partij bespreken.

Tijdens deze periode proberen wij u zo goed mogelijk te informeren, en indien er aanvullende vragen of bedenkingen zijn kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Neem contact met ons op