Onze werkwijze

Niet voor niets hebben wij een geheel eigen werkwijze ontwikkeld. Onze ervaring leert dat er maar één manier is om er achter te komen of het ontwerp van de architect helemaal is wat u heeft bedoeld en dat is door het daadwerkelijk te bouwen. Het probleem is echter dat dat te laat is, dus bouwen we het ontwerp eerst virtueel. Niet alleen halen we hiermee de meeste fouten uit het ontwerp, we genereren hier gelijk alle tekeningen uit, zodat onze werkwijze per definitie aantrekkelijk geprijsd is. In het begin besteden we voldoende aandacht aan het ontwerp om vervolgens weinig meer aan te hoeven passen in de uitwerking van het ontwerp. Het proces gaat zo veel vlotter, worden meerkosten voorkomen en in de regel worden minder bouwfouten gemaakt. En door het drie dimensionaal inzichtelijke maken van het ontwerp, komt u bij de oplevering niet voor verassingen te staan.

 

Bij Veldman Architecten werken we met tien fasen. De eerste vijf zijn bijna altijd nodig om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen te kunnen aanvragen. Wilt u bijvoorbeeld zelf bouwen, dan kunt u na het verkrijgen van de omgevingsvergunning aan de slag. Wilt u een aannemer laten bouwen, dan adviseren wij om nog iets meer fasen te doorlopen. We doen dit altijd in overleg, waarbij uw wensen centraal staan.

Proces Veldman Architecten

Ons werk in 10 fasen verdeeld

Fase 1
Initiatief en haalbaarheid

Tijdens de eerste fase inventariseren we behoeftes. Mocht u nog opzoek zijn naar een geschikt kavel, dan helpen we mee de voor- en nadelen inzichtelijk te maken. We onderzoeken wat er planologisch haalbaar is en bekijken de haalbaarheid. In de praktijk laten we deze eerste fase meestal gelijk met de tweede fase lopen.

Fase 2
Projectdefinitie

Er wordt in deze fase door de architect een globale voorstelling van het project gemaakt. Op schaal van de bouwmassa wordt een eerste ruimtelijke vormgeving bedacht. Hier gaat het alleen nog over de goot- en nokhoogte, de nokrichting, een globale indeling van de gevels en de positionering van het bouwwerk op het kavel. Ook worden er globale plattegronden gemaakt, waarin de eerste ruimteverdeling zichtbaar wordt. Meestal bedenkt de architect in deze fase tientallen mogelijkheden, en worden de beste twee of drie aan u gepresenteerd als een schets en soms ook (deels) in 3D.

Fase 3
Structuurontwerp

In deze fase leggen we uw ambities vast. We bespreken wat de eisen, wensen en verwachtingen van u en/of de gebruikers zijn. Mocht u de ambitie hebben om het bouwwerk passief of energieneutraal uit te voeren, dan wordt dit ook uitgebreid besproken. Mocht u zelf nog niet (goed) hebben nagedacht over uw wensen, dan lopen we dit samen door. Bij complexe projecten stellen we zo nodig een programma van eisen op. Daarnaast zoeken we ook uit welke (planologische) regels er voor uw project gelden en vragen we digitale tekeningen op. Op basis van deze fase wordt het ontwerptraject gestart.

Fase 4
Voorontwerp

Zodra u tevreden bent met een hoofdvorm komt het echt leuke gedeelte van de ontwerpfase, het ontwerp krijgt echt vorm en wordt uitgewerkt tot een voorontwerp (VO). De gevels worden binnen de hoofdopzet ontworpen, een voorlopige draagconstructie wordt bedacht, leidingschachten krijgen een plek en er wordt aandacht besteed aan de technische installaties. Ook wordt er stil gestaan bij een voorlopige materiaalkeuze gemaakt. Om het geheel goed inzichtelijk te maken, presenteren we het voorontwerp in een A3 boekje en interactief in 3D zodat u het beste beeld krijgt van datgene wat de architect heeft ontworpen. Heeft u nog opmerkingen, dan verwerken we deze indien mogelijk direct tijdens het overleg, net zolang totdat u tevreden bent. Het voorontwerp is dan gereed om te communiceren met de gemeente en welstandscommissie.

In VR het ontwerp bekijken

Fase 5
Definitief ontwerp

Pas als u helemaal tevreden bent met de voorgaande fasen, geeft u het startsein van het definitief ontwerp (DO). In deze fase wordt het ontwerp, eventueel in samenwerking met de partners van Bouwteam Proso, uitgewerkt naar aanleverspecificatie van de gemeente en klaar gemaakt voor de indiening omgevingsvergunning. Hierbij worden ook constructieve tekeningen en berekeningen gemaakt en daarnaast ook bouwbesluitberekeningen. Mocht het nodig zijn, dan dienen we ook alles voor u in bij de gemeente.

Fase 6
Technisch ontwerp

Om het bouwplan voldoende bouwtechnisch uit te werken zodat een aannemer er aan kan rekenen, wordt een technisch ontwerp gemaakt, ook wel bestektekening genoemd. Aan de hand van deze tekeningen zou al gebouwd kunnen worden, al zullen misschien niet alle details er nog op staan. De bestektekening wordt normaliter gebruikt voor contractvorming. Samen met de bestektekeningen wordt optioneel een bestek gemaakt, welke gebruikt kan worden voor een aannemersselectie. Soms worden fase 5 en 6 samengevoegd om minder tekenwerk te hebben, echter kost het wel iets meer tijd voordat de tekeningen gereed zijn voor indiening.

Fase 7
Prijs en contractvorming

Zodra het technisch ontwerp gereed is kunnen aannemers geselecteerd worden om aan het bouwwerk te rekenen. De architect komt vanaf deze fase iets meer op de achtergrond te staan, maar blijft wel meekijken. Meestal worden meerdere aannemers gevraagd, maar een andere mogelijkheid is om in bouwteamverband te werken. In deze vorm worden uitvoerende partijen al eerder benaderd en helpen meedenken in fase 5 en 6, wat kwalitatief voordelen kan hebben. In deze fase wordt het werk aanbesteed en gecontroleerd op onjuistheden. Zo nodig helpen we mee in de prijsonderhandeling.

Fase 8
Uitvoeringsgereed ontwerp

Om een aannemer goede en complete tekeningen mee te geven wordt een uitvoeringsgereed ontwerp gemaakt. Dit zijn grote tekeningen met schaal 1:50 en voldoende uitvoeringsdetails om te kunnen bouwen. Het is doorgaans ons advies deze tekeningen te laten maken om bouwfouten en verrassingen te voorkomen. Sommige aannemers bouwen vanaf bestektekeningen, wat niet per definitie fout is. Ook is het mogelijk om alleen specifieke tekeningen op vraag van de aannemer te maken zodat alleen specifieke onderdelen worden uitgewerkt, dat kan u weer kosten schelen.

Fase 9
Directievoering

Om er voor te zorgen dat alles volgens tekening wordt gebouwd kunnen we bouwbegeleiding verzorgen. De bouwkundige en zo nodig de architect of constructeur komt dan op de bouwplaats meekijken of alles volgens tekening wordt uitgevoerd. Mochten er onduidelijkheden voordoen of fouten zijn gemaakt, dan kunnen deze ook snel opgelost worden. Wij verminderen hiermee het aantal bouwfouten en voorkomen dat aannemers het bouwplan anders uitvoeren dan bedoeld.

Fase 10
Exploitatie

Na een lang traject wordt in deze fase eindelijk het gebouw opgeleverd. Het bouwwerk wordt in gebruik genomen, maar dat vraagt wel een onderhoudsplanning. Voor bepaalde bouwwerken adviseren wij dan een beheers- en/of onderhoudsplan, zodat u ook in de toekomst kunt blijven genieten van een hoogwaardig bouwwerk van Veldman Architecten.


Veldman Architecten

Veldman Architecten B.V.

Nieuwe Kleverskerkseweg 15

4338 PP Middelburg (Zeeland)

info@veldmanarchitecten.nl

0118-233333

Copyright © Veldman Architecten B.V. Alle rechten voorbehouden.